رفع غم و اندوه و کسب شادی و نشاط با این آداب

دانستنیها و اعمال مذهبی

با پایگاه سایبری الاحد در یک مطلب تازه از دانستنیها و اعمال مذهبی همراه باشید :

دعای رفع گرفتاری

میل و رغبت به دنیا موجب غم و اندوه می شود

امام صادق (ع) فرموده است: هرگاه غم و اندوه فراوان و پی در پی به شما روی آورد، ذکر «لا حول و لا قوه الا بالله» را تکرار کنید.

مکروهاتى که موجب غم و اندوه مى شوند
۱ – میل و رغبت به دنیا
۲ – نشستن در آستانه در
۳ – غذا خوردن با دست چپ
۴ – ایستاده شلوار پوشیدن
۵ – بازى کردن با ریگ
۶ – پوشیدن کفش سیاه رنگ
۷ – کندن موى ریش با دندان
۸ – گذشتن از میان گوسفندان
۹ –به بازى بردن میمون

۱۰ – طهارت گرفتن با دست راست
۱۱ –پاک کردن دست و رو با دامن (لباس)
۱۲ – راه رفتن روى پوست تخم مرغ

دعاهای مستحبی,اعمال مستحبی

گفتن ذکر لا حول و لا قوه الا بالله باعت شادی و مسرت می شود

 
  آدابى که موجب نشاط و مسرت مى شوند
۱ – خواندن سوره ((یس ))
۲ –کمک به مسلمانان
۳ – اسب سوارى
۴ – تراشیدن موى زیر شکم
۵ – ناخن گرفتن
۶ – شستشوى بدن
۷ –مسواک زدن
۸ – هنگام غسل
۹ – استعمال بوى خوش
۱۰ – وضو گرفتن
۱۱ – شانه زدن به ریش
۱۲ – نظر کردن به سبزه و گیاه
۱۳ – پوشیدن لباس پاکیزه
۱۴ – تراشیدن موى پشت گردن
۱۵ – پوشیدن کفش زرد رنگ
۱۶ – شستن سر با سدر
۱۷ – گفتن لا حول و لا قوه الا بالله
۱۸ – شستن سر
۱۹ –زدودن غصه از دل مؤمن
۲۰ – زیارت امام حسین (علیه السلام )
۲۱ – بسیار گفتن ((یا رؤوف یا رحیم ))
۲۲ –استغفار نمودن
۲۳ – خوردن انگبین
۲۴ – خوردن به
۲۵ – خوردن زیتون
۲۶ – خوردن گوشت
۲۷ – خوردن میوه جات در اوایل فصلشان
۲۸ – خوردن انگور سیاه
۲۹ – شانه کشیدن به سینه پس از شانه کردن سر یا ریش

منبع:myquran.de

 

keyboard_arrow_up