فضیلت و خواص سوره ق

با پایگاه سایبری الاحد در یک مطلب تازه از دانستنیهای قرآن همراه باشید :

معنی سوره ق,تفسیر سوره ق

 جهت وسعت رزق و روزی، سه بار رو به قبله سوره ق را بخوانید

ق و نام دیگرش «باسقات» پنجاهمین سوره قرآن است که مکی  و ۴۵ آیه دارد.

گفته اند که در هیچ خانه ای هر روز تلاوت سوره «ق» نمی شود مگر آن که صاحب آن خانه همیشه با دولت و عزت و سعاددت و کرامت بوده باشد و از ذلت محفوظ می ماند.(۱)

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس سوره «ق» را قرائت کند خداوند سختی ها و سکرات مرگ را بر وی آسان می کند(۲)

از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است: هر کس در نمازهای واجب و یا مستحب خود سوره «ق» را قرائت نماید خداوند در روزی او، وسعت ایجاد کرده و در روز قیامت کتاب اعمال او را به دست راستش داده و از او به آسانی حسابرسی می کند(۳)

آثار و برکات سوره

۱) بهبود بیماری صرع
از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: اگر سوره ق را بنویسند و بر کسی که دچار حمله صرع شده بیاویزند به هوش آید…(۴)

۲) زیاد شدن شیر در زن شیرده
از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده: …اگر نوشته سوره ق را به همراه زنی که شیرش کم است قرار دهند شیر او زیاد می شود.

هم چنین آمده که برای زیاد شدن شیر سوره ق را در ظرفی بنویسند و پس از شستن آن، زن کم شیر از آن آب بنوشد.(۵)

۳) زیاد شدن روزی
جهت وسعت رزق و روزی سه بار رو به قبله، سوره ق را بخوانید اثری عجیب دارد (۶)

۴)  رفع ترس و اضطراب
جهت برطرف شدن ترس و دلهره سوره ق را بنویسند و با آب باران بشویند و از آن آب بنوشند(۷)

ختومات مجرب
۱) برای دولت و گشایش کارها باید این آیه را ۳۵۰ مرتبه بخواند که از مجربات است(۸)

«قل ان الفضل بیدالله یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم»

۲) برای زیاد شدن روزی و عزیز شدن روزی ۱۵ مرتبه این آیه را بخواند.

«یا الله المحمود فی کل فعاله»(۹)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت:
(۱) درمان با قرآن، ص ۱۰۲
(۲)مجمع البیان، ج۹، ص۲۳۳
(۳)ثواب الاعمال، ص۱۱۵
(۴)تفسیرالبرهان، ج۵، ص۱۲۵
(۵) همان
(۶) درمان با قرآن، ص ۱۰۲
(۷) همان
(۸)همان
(۹) همان

منابع:«قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی ، درمان با قرآن، محمدرضا کریمی»

فهرست