آموزش غسل ارتماسی + احکام

احکام اسلامی

با پایگاه سایبری الاحد در یک مطلب تازه از احکام اسلامی همراه باشید :

غسل یعنى شستن و در اصطلاح شرعى، شستن تمام بدن به نحو مخصوص و به قصد قربت است. غسل گاهى واجب است مانند غسل جنابت و گاهى مستحب، مانند غسل جمعه. غسل دو نوع است: غسل ترتیبی: در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سرو گردن، بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشوید. غسل ارتماسی: غسل ارتماسی به این صورت است که تمام بدن را یک‌باره در آب فرو ببرد به طوری که آب به همه جای بدن برسد.

غسل ارتماسی چیست؟

غسل ارتماسی تمام بدن باید یک‌باره در آب فرو رود به طوری که آب به همه جای بدن برسد. در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی بتدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود، غسل او صحیح است و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود. گفتنی است غسل ارتماسی باید حتما در استخر و حوض و مانند آن باشد بنابراین زیر دوش حمام یا با شیلنگ آب نمی توان غسل ارتماسی انجام داد.

مراحل انجام غسل ارتماسی:

در غسل ارتماسی بعد از تمیز کردن بدن و برطرف کردن موانع و تطهیر آن اگر نجس است باید بعد از نیت یک مرتبه در آب فرو روند به طوری که آب همه بدن را در یک زمان فرو گیرد واگر لباس زیر پوشیده باشند، قسمت هایی که به بدن چسبیده (مثل دور کمر) را باید از بدن دور نمایند تا آب همزمان به زیر آن هم برسد و نیز کف پاها را هم باید به نیت غسل همزمان شست.

آموزش غسل ارتماسی,غسل ارتماسی,احکام غسل ارتماسی

غسل ارتماسی باید حتما در استخر و حوض و مانند آن باشد

سوالات و جواب هایی در مورد غسل ارتماسی:

سوال: آیا غسل ارتماسی در استخر شنا (در حالی که شخص مایو به تن دارد) صحیح است؟
همه مراجع: اگر مایو مانع رسیدن آب به بدن نباشد، غسل ارتماسی صحیح است، اما اگر مانع باشد باطل است.

سوال: کسى که تمام بدنش زیر آب است، آیا مى تواند نیت غسل ارتماسى کند یا اینکه باید از آب بیرون آید و بعد  در آب فرو رود؟
آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: آرى، ولى باید بعد از نیت، بدن را زیر آب حرکت دهد.
آیات عظام تبریزى، سیستانى، صافى و مکارم: بنا بر احتیاط واجب باید در غسل ارتماسى، مقدارى از بدن بیرون آب باشد.
آیه اللّه  وحید: بنا بر احتیاط واجب، باید در غسل ارتماسى تمام بدن بیرون آب باشد.

سوال: آیا غسل با دوش فشار قوی حمام را می توان در حکم غسل ارتماسی به حساب آورد؟
همه مراجع:  غسل ارتماسی آن است که در یک لحظه عرفی آب تمام بدن را فرا گیرد و دوش حمام اینگونه نیست

سوال: کسى که بدنش تا گردن زیر آب است، آیا با فرو بردن سر، غسل ارتماسى صحیح است؟
همه مراجع (به جز وحید): آرى، غسل او صحیح است و لازم نیست تمام بدن بیرون آب باشد.
آیه اللّه  وحید: بنا بر احتیاط واجب، باید تمام بدنش بیرون آب باشد.

نکات مهم درباره غسل ارتماسی:
– اگر بعد از غسل بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه جای آن را بداند یا نداند، باید دوباره غسل کند.

– در غسل ارتماسی باید بین آن فاصله نباشد ولی در غسل ترتیبی اشکالی ندارد.

– در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد اما در ترتیبی اگر نجس باشد و هر قسمتی را قبل از غسل، آب بکشد غسل او صحیح است.

– کسی که روزه باشد نمیتواند غسل ارتماسی انجام دهد.

– در آب دریا هم می توان غسل ترتیبی انجام داد و هم غسل ارتماسی ضمن اینکه با آب دریا می توان لباس و امثال آن را نیز تطهیر کرد.

– در این غسل ارتماسی باید پاها را از زمین بلند کند تا آب به زیر آن برسد.

keyboard_arrow_up